Triển khai 12 công trình thuỷ lợi gắn với thuỷ điện vừa và nhỏ
Các Website khác - 24/12/2005
Lâm Đồng
Triển khai 12 công trình thuỷ lợi gắn với thuỷ điện vừa và nhỏ

Ngày 23.12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong năm 2006, Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cho chủ trương đầu tư 12 công trình thuỷ lợi gắn với thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn Lâm Đồng, với tổng vốn trên 400 tỉ đồng, trong đó có 4 công trình do trung ương quản lý (239 tỉ đồng). K.D