Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Luật Quản lý thuế
Các Website khác - 24/12/2005

Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Luật Quản lý thuế

Chiều 23.12, Bộ Tài chính tiến hành giới thiệu dự thảo Luật Quản lý thuế, gồm 15 chương, 106 điều quy định về quản lý các loại thuế và các khoản thu khác có tính chất nghĩa vụ như thuế.

Phạm vi quản lý thuế của dự thảo luật này được xác định: Đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; nộp thuế; hoàn thuế; miễn thuế... D.Thanh