Vừa sửa đã lạc hậu
Các Website khác - 20/12/2005

Vừa sửa đã lạc hậu

Lâu nay, việc tính định mức xây dựng cơ bản (XDCB) thường lạc hậu so với thực tế. Để sửa sự lạc hậu này, ngày 29.7.2005, Bộ Xây dựng đã ban hành định mức dự toán (ĐMDT) 24/2005 bổ sung cập nhật nhiều định mức mới, sau 7 năm áp dụng ĐMDT XDCB 1242/1998. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là định mức 24 vừa ban hành đã có những điểm bất cập.

Đơn cử, việc quy định định mức thi công đào nền đường mở rộng bằng 1,15 và 1,05 định mức nhân công và máy của định mức đào nền đường làm mới là bất hợp lý, bởi việc tác nghiệp của nhà thầu bị ảnh hưởng do có lưu lượng xe qua lại dẫn tới năng suất bị giảm so với việc mở mới đường.

Đối với thi công làm móng đường: Trong định mức AD.112, phần vật liệu yêu cầu là cấp phối đá dăm 0,075 - 50mm, nhưng hiện nhà thầu thường dùng loại vật liệu subbase hoặc base. Quy định như vậy khác nào kéo lùi công nghệ và nhà thầu lại vẫn chỉ được tính không đủ giá đầu vào.

Cũng vậy, quy định về cốt liệu trong cấp phối bêtông thì chỉ trừ ximăng đã có quy định chất lượng (loại PC30, PC40), còn cát vàng và đá dăm mới chỉ có quy định về kích thước hình học, còn chất lượng của cát, đá thì không có quy định nên không thể tính chính xác. Trong khi trên thực tế, nhiều công trình yêu cầu các loại cát, đá khác nhau và đương nhiên tiền cũng khác nhau.

Ngoài ra, trong định mức cấp phối mới chỉ đề cập đến bêtông có cường độ 40Mpa, nhưng hiện nay rất nhiều công trình dầm cầu đòi hỏi đến 45 - 50MPa.

Có lẽ Bộ Xây dựng nên sát thực tế hơn trong việc xây dựng định mức mới hy vọng không bị giảm chất lượng công trình XDCB, vì nếu không tính đúng, tính đủ thì nhà thầu lấy gì bù đắp, ngoài việc bớt xén quy trình kỹ thuật, chất lượng công trình (!?).

Bích Liên