Chính sách hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm
Các Website khác - 03/01/2006
Bộ Tài chính: Ngày 13-12-2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1318/QÐ-TTg (có hiệu lực thi hành từ ngày ký) về việc hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm, cụ thể như sau:

1- Các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm vay:

- Ðối với gia cầm giết mổ tiêu thụ tươi; giết mổ, cấp đông thịt gia cầm: 15 triệu đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 0%;

- Ðối với chế biến sản phẩm thịt gia cầm đóng hộp: 20 triệu đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 0%.

2- Thời điểm các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến gia cầm vay vốn được hỗ trợ lãi suất tiền vay:

- Ðối với thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-1-2006;

- Ðối với gà được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-3-2006.

------------------------

* Việc xếp lương đối với công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh?

Bộ Nội vụ: Cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh các hạng, bệnh binh các hạng mà không thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, thì được xếp lương theo chức danh chuyên trách hoặc chức danh chuyên môn hiện đảm nhiệm quy định tại Nghị định số 204/2004/NÐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT.

----------------------------

* Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, vận chuyển pháo, đồ chơi nguy hiểm?

Bộ Thương mại: Các tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu có hành vi sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi đã bị cấm mà không có giấy phép; mua bán, vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn mà không có giấy phép, hoặc có giấy phép nhưng không còn giá trị; mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí thể thao; vận chuyển vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép, giấy phép không còn giá trị, hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; mua bán súng săn, đạn súng săn không có giấy phép do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao trái phép; mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm.

----------------------------

* Quy định việc yêu cầu ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự?

Tòa án Nhân dân tối cao: Tòa án cung cấp cho đương sự những tài liệu, chứng cứ cần ghi chép, sao chụp theo yêu cầu của họ; để họ thực hiện việc ghi chép, sao chụp bằng máy ảnh hoặc phương tiện kỹ thuật khác của họ. Các tài liệu chứng cứ đó phải liên quan vụ án, không liên quan bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư. Nếu không cung cấp tài liệu nào thì cần nêu rõ lý do.

Trong trường hợp nhờ tòa án sao chụp giúp thì đương sự phải trả chi phí theo quy định chung. Việc ghi chép, sao chụp phải được thực hiện tại trụ sở của tòa án dưới sự giám sát của cán bộ tòa án và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

--------------------

* Quy định của Nhà nước về hình thức các loại hợp đồng làm việc của viên chức Nhà nước, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc.

Bộ Nội vụ: Nghị định số 116/2003 ngày 10-10-2003 của Chính phủ quy định: Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:

a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên chức. (Ðối với viên chức loại A: thời gian thử việc là 12 tháng, riêng bác sĩ là 9 tháng. Ðối với viên chức loại B: thời gian thử việc là 6 tháng. Ðối với viên chức loại C: thời gian thử việc là 3 tháng). Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức quy định tại điểm b hoặc điểm c dưới đây và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn.

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt.

Áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp:

- Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp.

- Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

- Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

- Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi.

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu hợp đồng làm việc. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các cam kết cụ thể ghi trong hợp đồng làm việc.

Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.