Chuyển tên chủ đầu tư
Các Website khác - 20/08/2005
Hỏi: Một người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đầu tư về Việt Nam mượn danh nghĩa của họ hàng. Nay muốn làm thủ tục chuyển tên chủ đầu tư thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời: Điều kiện để chuyển vốn đã đầu tư vào trong nước trước đây dưới danh nghĩa công dân Việt Nam thành phần vốn góp của nhà đầu tư (theo quy định tại mục V Thông lư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 13-05-2005 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08-07-1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10) thì: nhà đầu tư đã chuyển giao vốn, tài sản của mình cho công dân Việt Nam hoặc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh Việt Nam và mượn danh nghĩa của cá nhân hoặc tổ chức đó để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, khi làm thủ tục để đứng tên phần vốn góp của mình trong doanh nghiệp cần có văn bản của công dân Việt Nam hoặc của cơ sở sản xuất kinh doanh đồng ý trả lại cho nhà đầu tư phần tài sản, vốn mà công dân Việt Nam hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh đang quản lý và sử dụng.

Khi làm thủ tục chuyển tên chủ đầu tư, thay đổi thành viên góp vốn, nhà đầu tư cần có các giấy tờ sau đây: văn bản đồng ý trao trả lại cho nhà đầu tư tài sản và vốn của doanh nghiệp mà người (hoặc nhũng người) đứng danh nghĩa cho nhà đầu tư đang quản lý; văn bản của người (hoặc những người) đứng danh nghĩa cho nhà đầu tư tự nguyện chuyển vốn hoặc chuyển quyền quản lý doanh nghiệp cho nhà đầu tư, văn bản nhất trí của các sáng lập viên, thành viên góp vốn của doanh nghiệp về việc chấp nhận chuyển đổi chủ đầu tư, thay đổi thành viên góp vốn, chuyển vốn đầu tư; đơn của nhà đầu tư đề nghị được chuyển chủ đầu tư, thay đổi thành viên góp vốn, chuyển vốn đầu tư trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó có cam kết thực hiện điều lệ doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Ngoài hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật áp dụng đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam và giấy tờ, chứng chỉ liên quan đến trình độ chuyên môn của người điều hành đối với một số ngành, nghề mà pháp luật Việt Nam quy định phải có, nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp một trong các giấy tờ sau đây: bản sao hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam; giấy có giá trị thay thế hộ chiếu của Việt Nam; giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy xác nhận đăng ký công dân; giấy xác nhận gốc Việt Nam; giấy xác nhận có gốc Việt Nam được cấp theo hướng dẫn của Thông tư liên bộ số 11- BKH/BNG ngày 31-12-1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ ngoại giao; giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam được cấp theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA.

Thời báo kinh tế Việt Nam

........................................

Nhà nước thanh toán tiền đối với diện tích nhà đất đã trưng mua

Hỏi: Gia đình tôi sử dụng diện tích đất và một số ngôi nhà sàn rất rộng từ thời Pháp. Trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất, năm 1988 gia đình tôi đã tặng Nhà nước một số diện tích đất và nhà để làm trụ sở UBND, đồng thời Nhà nước cũng trưng mua một phần diện tích nhà đất để làm các công trình công cộng nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán tiền đó cho gia đình tôi. Xin hỏi: Thời gian đã lâu, vậy nay gia đình tôi có được trả tiền cho phần nhà đất đã bị trưng mua không?

Trả lời: Điều 6 Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội ngày 2-4-2005 về giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991 quy định: Đối với nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền hoặc đã thanh toán một phần cho chủ sở hữu thì Nhà nước thực hiện thanh toán cho chủ sở hữu hoặc người thừa kế hợp pháp của họ.

Cụ thể: Trường hợp khi trưng mua chưa thanh toán tiền thì nhà nước thực hiện định giá để thanh toán. Số tiền thanh toán được xác định trên cơ sở diện tích nhà lúc trưng mua và giá nhà ở xây dựng mới của nhà ở cấp 2, nếu nhà trưng mua là biệt thự thì áp dụng giá xây dựng mới của biệt thự hạng 2 do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm thanh toán; Trường hợp khi trưng mua nhà nước đã thanh toán một phần thì số tiền còn lại được tính theo phần trăm để thanh toán. Việc xác định giá để thanh toán được thực hiện theo quy định tại khoản trên.

Căn cứ vào quy định trên đây, nếu nhà đất của gia đình bạn đã bị trưng mua mà chưa được thanh toán tiền thì nay sẽ được thanh toán cho chủ sở hữu trên cơ sở như pháp luật đã quy định.

Gia đình và xã hội