Đăng ký 15 ngày trước khi DN tạm ngừng hoạt động
Các Website khác - 20/08/2005

'Công ty chúng tôi gồm 2 thành viên, đang chờ cấp mã số thuế để hoàn tất thủ tục chính thức thành lập. Hiện, thành viên thứ hai gặp khó khăn trong góp vốn. Trong trường hợp chưa chính thức hoạt động, chúng tôi có thể xin gia hạn bao lâu để giải quyết nội bộ cổ đông? hoặc tạm ngừng hoạt động?'. Bạn đọc Diễm Trang

Trả lời:

Theo quy định các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp của bạn có quyền tạm ngừng hoạt động để củng cố về tổ chức hoặc chuẩn bị cho việc hoạt động được tốt hơn.

Tuy nhiên, áp dụng Nghị định số 22 về đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động.

Nội dung thông báo phải ghi tên doanh nghiệp, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, thời hạn tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động, họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên công ty.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà
Số 8 Đình Ngang, Hà Nội