Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 10,9 tỷ đồng, năm đối tượng bị đề nghị truy tố
Các Website khác - 15/12/2005
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) vừa có bản kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái các quy định quản lý Nhà nước, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản nhà nước, xảy ra ở Trung tâm ứng dụng công nghệ và xuất nhập khẩu xây dựng và Chi nhánh tại Hà Tĩnh (Viết tắt là TTUD CN-XNK), đề nghị truy tố năm đối tượng là: Vương Tất Đạt, Giám đốc TTUDCN-XNK, kiêm giám đốc Chi nhánh tại Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoàng, Phùng Minh Thức, cán bộ TT UDCN-XNK và Đào Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ các hành vi của các đối tượng nêu trên là: Trong quá trình sản xuất kinh doanh các năm 2000-2004, Vương Tất Đạt được công ty ủy quyền thực hiện các hợp đồng XNK với các đối tác trong và ngoài nước. Lợi dụng chức vụ được giao, Đạt đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện không đúng các nội dung đã thỏa thuận trong các hợp đồng kinh tế, cố ý làm trái, làm thất thoát tiền của Công ty hơn 10,9 tỷ đồng. Cụ thể: Đạt bán 1.284 m3 gỗ cho khách hàng không xuất hóa đơn VAT, gây thiệt hại 1,6 tỷ đồng; chỉ đạo Thức bán 2.227 m3 gỗ tại Lào, không có hợp đồng, không có hóa đơn, gây thiệt hại hơn hai tỷ đồng. Đạt duyệt chi cho Yến và Thức trái quy định quản lý Nhà nước 1,8 tỷ đồng. Đạt và Hải dùng tiền bán gỗ để chi cho các dự án khác mà không báo cáo Công ty, gây thiệt hại 742 triệu đồng. Đạt tự ý trừ phần trăm gỗ cho khách hàng, gây thiệt hại 1,7 tỷ đồng. Hơn 3.693 m3 gỗ Đạt bán thu 8,8 tỷ đồng, Đạt chỉ chuyển về Chi nhánh 4,3 tỷ đồng, còn lại chuyển về tài khoản cá nhân của mình 2,1 tỷ đồng và đưa về nhà riêng 685 triệu đồng... Đạt còn lấy 675 triệu đồng của Chi nhánh đầu tư vào dự án sinh thái tại Hà Tây với tư cách cá nhân.

Ông Đào Tiến Dũng trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh tại Hà Tĩnh, năm 1999 đã ký hai hợp đồng số 01 và 96, khai thác, vận chuyển XNK gỗ tại Lào. Ngày 1-10-2000, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội Vũ Huy Hùng, có quyết định bổ nhiệm Vương Tất Đạt làm Giám đốc Chi nhánh tại Hà Tĩnh, đồng thời giao cho Đạt phụ trách toàn bộ sản xuất kinh doanh, thương mại XNK của Chi nhánh tại Hà Tĩnh và thực hiện các hợp đồng 01, 96. Ngày 15-12-2001, Đạt có tờ trình số 34, gửi lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội đề nghị được thay mặt công ty giải quyết các hợp đồng số 01, 96 và cam kết chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật đối với các hoạt động của TTUDCN-XNK và Chi nhánh tại Hà Tĩnh.

Dù không còn là Giám đốc Chi nhánh Hà Tĩnh, nhưng là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội, ông Đào Tiến Dũng đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Vương Tất Đạt báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, nhưng Đạt không thực hiện. Ông Dũng và lãnh đạo công ty đã chủ động làm công văn báo cáo Cơ quan điều tra những sai phạm của Vương Tất Đạt. Theo nhận định của Cơ quan điều tra, thì ông Dũng cùng lãnh đạo công ty và các phòng chức năng của Tổng công ty thiếu trách nhiệm, chưa có biện pháp kịp thời chấn chỉnh các sai phạm của Đạt. Quá trình điều tra, ông Đào Tiến Dũng đã có thái độ khai báo thành khẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Cơ quan công an chưa phát hiện ông Dũng có hành vi chiếm đoạt tài sản.

HOÀNG TRANG