Giải đáp pháp luật về cai nghiện ma túy
Các Website khác - 19/08/2005
Hỏi: Khi nào thì người nghiện ma túy bị buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiên bắt buộc?

Trả lời: Theo Điều 28 Luật phòng, chống ma túy năm 2000, thì người nghiện ma túy sẽ bị buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi trở lên và đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện. Người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định cũng sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc kéo dài từ 1 năm đến 2 năm. Đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, quy định cũng như giống như đối với người nghiện ma túy đủ 18 tuổi trở lên, nhưng những người này sẽ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thủ tục đưa những người bị buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hỏi: Nếu người nghiện ma túy tự xin vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời: Người nghiện ma túy nếu tự nguyện làm đơn xin cai nghiện, thì sẽ được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính. Hồ sơ của người nghiện tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Điều 11, 12 của Nghị định số 34/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28-3-2002 "Quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" sẽ bao gồm: Đơn xin vào cơ sở cai nghiện của cá nhân hoặc gia đình người tự nguyện cai nghiện, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Đối với người nghiện dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc của người đại diện hợp pháp; Bản sao chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có kèm theo bản chính để đối chiếu); Bản cam kết cai nghiện của người tự nguyện hoặc người đại diện hợp pháp với cơ sở cai nghiện.

Hồ sơ được nộp cho người đứng đầu cơ sở cai nghiện và sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày, kể từ ngày cơ sở cai nghiện nhận được hồ sơ. Quyết định tiếp nhận sẽ được gửi cho cá nhân và gia đình người nghiện đó cũng như UBND cấp xã nơi người đó cư trú. Thời hạn cai nghiện tại cơ sở ít nhất là 6 tháng.

Hỏi: Người nghiện ma túy có thể tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được không và những nghĩa vụ mà người đó phải thực hiện khi cai nghiện tại cộng đồng và gia đình là gì?

Trả lời: Người nghiện ma túy nếu không rơi vào những trường hợp như quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (đã đề cập tới ở trên) có thể tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nhưng theo quy định tại Điều 9, 10 của Nghị định số 34/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28-3-2002 "Quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" thì người nghiện ma túy khi muốn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phải có nghĩa vụ tự. khai báo về tình trạng nghiện ma túy của bản thân và đăng ký hình thức cai nghiện. Nếu người nghiện ma túy không tự khai báo, thì gia đình hay người giám hộ có trách nhiệm khai báo với UBND cấp xã nơi cư trú về người nghiện ma túy và tình trạng nghiện của người đó.

Hồ sơ ban đầu của người xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng bao gồm: Bản tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của bản thân người nghiện hoặc biên bản, tài liệu việc gia đình hay người giám hộ khai báo với UBND cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và tình trạng của người nghiện; Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Căn cứ vào hồ sơ, hoàn cảnh gia đình của người nghiện ma túy và điều kiện thực tế ở địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ xem xét và ra quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Theo Pháp luật