Định đoạt nhà thuộc sở hữu chung có yếu tố nước ngoài 
Các Website khác - 16/09/2005
Hỏi: Đối với nhà được sở hữu chung (do được thừa kế di sản của cha mẹ để lại) mà có một hay nhiều đồng thừa kế đang định cư ở nước ngoài, người trong nước có quyền bán nhà khi được sự đồng ý bằng giấy ủy quyền hợp lệ của người ở nước ngoài hay không?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu thời điểm mở thừa kế (tức thời điểm mà người có tài sản chết) phát sinh trước ngày 1-7-1991 (ngày Pháp lệnh nhà ở có hiệu lực thi hành) thì nay, căn cứ vào Nghị quyết số 58 ngày 20-8-1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những trường hợp như đã nêu đều chưa được cơ quan công chứng cho phép bán nhà.

Cụ thể là việc giải quyết các hành vi định đoạt nhà thuộc diện trên đều phải chờ hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1-7-1991 có yếu tố nước ngoài.

Nhưng nếu thừa kế mở sau ngày 1-7-1991 và những đồng sở hữu trước khi đi xuất cảnh có làm thủ tục khai trình nhà, có ủy quyền cho người trong nước quản lý phần nhà thuộc sở hữu của họ thì nay, với sự ủy quyền hợp pháp của họ, người trong nước có quyền định đoạt toàn bộ căn nhà theo ủy quyền.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng mà TP Hồ Chí Minh đang áp dụng, dù thời điểm mở thừa kế sau ngày 1-7-1991, nhưng đang có người đồng thừa kế đã xuất cảnh trước ngày 1-7-1991, thì cũng chưa giải quyết cho định đoạt (mua, bán...), phải chờ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như nói trên.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý: những nội dung hướng dẫn trên chỉ áp dụng đối với những phần nhà không thuộc sự quản lý của Nhà nước. Trường hợp phần nhà của đồng sở hữu ở nước ngoài thuộc diện đã và đang được Nhà nước quản lý thì khi bán nhà, người trong nước phải nộp trị giá phần nhà của người ở nước ngoài (còn gọi là "phần vắng") vào ngân sách nhà nước.

Theo Tuổi trẻ