Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
Báo Tiếng Chuông - 02/11/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đầu tiên là thủ tục “Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”: Sửa đổi Sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến làm giám đốc cơ sở (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013):

Phần I “Thông tin cá nhân”: Bỏ thông tin họ tên thường gọi, giới tính, quê quán, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc, tôn giáo; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

Phần II “Quan hệ gia đình”: Bỏ thông tin về quê quán, nơi cư trú của cha, mẹ và vợ (chồng).

Về thủ tục “Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại cơ sở cai nghiện ma túy”: Sửa đổi Đơn tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012): Bỏ thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; bổ sung số định danh cá nhân. Bỏ thành phần hồ sơ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012.

 

Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho người nghiện tại trung tâm Bình Triệu, Q.Bình Thạnh, TPHCM

 

Liên quan đến thủ tục “Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy”: Sửa đổi Đơn đề nghị thăm gặp học viên (Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012): bỏ thông tin về ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày, cấp, nơi cấp; bổ sung số định danh cá nhân.

Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”: Sửa đổi Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013): bỏ thông tin về giới tính, dân tộc, quốc tịch; bổ sung số định danh cá nhân.

Các thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”;  “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”: Bỏ thành phần hồ sơ Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010.

Thủ tục “Nghỉ chịu tang của học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy”: Bỏ thông tin về số chứng minh nhân dân, nơi cư trú; bổ sung số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú) tại Đơn đề nghị của gia đình học viên nêu tại khoản 2 Điều 21 Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012.