Từ 1/10, bắt buộc cảnh báo nội dung không phù hợp trẻ em trên báo chí
Báo Tiếng Chuông - 02/10/2017
Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỉ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, xuất bản phẩm của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 1/10.

Thông tư 09 quy định các cơ quan báo chí, nhà xuất bản phải thực hiện việc cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên các chương trình của kênh phát thanh, truyền hình; báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Việc cảnh báo phải được thực hiện bằng một trong các phương thức hoặc kết hợp nhiều phương thức như âm thanh, hình ảnh, chữ viết, biểu tượng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Đối với phát thanh, truyền hình, việc cảnh báo phải được thể hiện ngay trước khi bắt đầu phát sóng chương trình có nội dung cần cảnh báo. Đối với báo in, nội dung cảnh báo phải được thể hiện ngay sát phía trên hoặc sát phía dưới tên tin, bài hoặc ngay tại vị trí đăng tin, bài. Đối với báo điện tử, nội dung cảnh báo phải được hiện lên ngay sau khi độc giả ấn chọn tin, bài và trước khi độc giả đọc được toàn bộ nội dung tin, bài.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung cảnh báo trên phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử phải bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận biết. Việc cảnh báo phải thể hiện được tối thiểu một trong các khuyến cáo: Nội dung không phù hợp với trẻ em, đề nghị cân nhắc trước khi đọc, nghe, xem; cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn nếu trẻ đọc, nghe, xem; chương trình, phim có hình ảnh và tình tiết nhạy cảm, khuyến cáo nên có sự hướng dẫn của phụ huynh khi xem; nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 6 tuổi; nội dung không phù hợp với trẻ từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi; nội dung không phù hợp với trẻ từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cũng theo Thông tư 09, các cơ quan báo chí khi phản ảnh về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan thì phải làm mờ, che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ. Nếu sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ảnh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ (đối với trẻ dưới 7 tuổi). Đối với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của các em và của cha mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành.