Học sinh cấp THCS thuộc diện nào thì được hỗ trợ hoặc giảm học phí và tiền xây dựng?
Các Website khác - 20/09/2005
Bộ Tài chính: Những học sinh cấp THCS thuộc diện sau đây được hỗ trợ hoặc giảm học phí và tiền xây dựng:

- Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành được giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp.

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ (nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định pháp luật hiện hành); bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa thì được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu là 120 nghìn đồng/năm.

- Học sinh là người tàn tật không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới dạng tật khác nhau làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn thì được giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường. Trường hợp học sinh bị tàn tật thuộc diện hộ nghèo thì được miễn 100% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu là 120 nghìn đồng/năm.

- Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo thì được miễn 100% học phí, các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu 120 nghìn đồng/năm.

-----------------------------

Quy định mới về chế độ ưu đãi đối với thương binh?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm:

- Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;

- Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

- Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; ưu đãi trong giáo dục và đào tạo;

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương.

-----------------------------

* Ðiều kiện cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm?

Bộ Văn hóa - Thông tin: Hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm chế bản, in và gia công sau in.

Ðiều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại các điểm a và b khoản 1 Ðiều 31 Luật Xuất bản, cụ thể như sau:

a) Giám đốc hoặc chủ cơ sở in xuất bản phẩm phải có văn bằng do cơ sở đào tạo nghề in cấp hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hóa - thông tin cấp.

Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ gửi kèm hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

b) Cơ sở in có dây chuyền thiết bị in và gia công sau in mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

-----------------------------

* Mức thu phí sát hạch xe cơ giới đường bộ được tính như thế nào?

Bộ Tài chính: Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: Phí sát hạch lái xe các hạng: A1, A2, A3, A4 là 70 nghìn đồng (trong đó, phần lý thuyết: 30 nghìn đồng; phần thực hành: 40 nghìn đồng); phí sát hạch lái xe các hạng: B1, B2, C, D, E, F là 350 nghìn đồng (trong đó, phần lý thuyết: 70 nghìn đồng, phần thực hành: 280 nghìn đồng). Mức thu phí này áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm sát hạch lái xe được xây dựng theo quy hoạch, có đủ cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó.

-----------------------------

* Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật?

Bộ Tư pháp: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện sau thì được cấp Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật: Có bằng cử nhân luật, có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên; đã được bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; có tư cách, đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có đủ năng lực hành vi dân sự. Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước không được cấp Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật. Tư vấn viên pháp luật chỉ được làm việc cho một trung tâm tư vấn pháp luật.