Khắc phục luật “ống” để giảm số văn bản hướng dẫn
Các Website khác - 29/08/2005

Khắc phục luật “ống” để giảm số văn bản hướng dẫn

TT-(Hà Nội) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã dành trọn ngày thứ bảy 27-8 để nghe và thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH về tình hình ban hành văn bản qui phạm pháp luật. Đây là một nội dung trong chương trình giám sát tối cao của QH tại kỳ họp 8 sắp tới.

“Cái chính vẫn là nhận thức của lãnh đạo các cơ quan ban hành văn bản” - chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Hồ Đức Việt đưa ra nhận xét này, bởi theo báo cáo của Chính phủ, từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XI đến cuối tháng 4-2005 mới chỉ 11 trong tổng số 47 luật có đủ văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu, trên 90% số dự thảo văn bản thay vì đưa ra thảo luận lại được gửi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ bằng phương pháp “gạch ô”.

Theo phó chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Ngọc Đường, “luật của ta còn thiếu cụ thể, thiếu minh bạch”, vì vậy phải chờ Chính phủ, các bộ hướng dẫn mới thực hiện được. Vì vậy ông Đường đề nghị QH phải sửa trình tự ban hành văn bản qui phạm pháp luật, theo đó nếu một dự án luật có quá nhiều nội dung giao Chính phủ hướng dẫn sẽ “dứt khoát không được chấp nhận”. “Giảm được số luật “ống” (một cách gọi luật khung thiếu cụ thể của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An), luật sẽ bớt phải chờ đợi và sớm đi vào cuộc sống” - Chủ tịch Nguyễn Văn An kết luận.

N.V.HẢI