Thanh toán bảo hiểm y tế
Các Website khác - 10/02/2006
Hỏi: Một lao động nữ của công ty khi sinh con phải mổ theo chỉ định của bác sĩ. Xin hỏi, chi phí này có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không?
Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27-7-2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm y tế bắt buộc thì: Người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc khi khám, chữa bệnh tại cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và ở cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế hoặc trong những trường hợp cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo giá viện phí hiện hành của Nhà nước.

Người có bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi trong các trường hợp phẫu thuật, thủ thuật; khám thai và sinh đẻ (khoản 1, mục 1, phần II của Thông tư nói trên).

Người có thẻ bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí của dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí dưới 7.000.000 đồng (bảy triệu).

--------------------

Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan

Hỏi: Xin cho biết, những doanh nghiệp như thế nào thì được cơ quan hải quan cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan? Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các địa phương khác nhau thì có thể sử dụng chung một thẻ không hay phải xin cấp riêng?

Trả lời: Tất cả các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, được thành lập theo quy định của pháp luật có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá ít nhất 365 ngày tính đến ngày xin cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan được cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan khi đáp ứng các điều kiện quy định trong Quy chế tạm thời về việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19-12-2005 của Tổng cục hải quan, cụ thể như sau:

- Không bị pháp luật xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

- Không quá 2 lần bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt quá thẩm quyền của Chi cục trưởng hải quan.

- Không trốn thuế: không bị truy tố hoặc bị phạt ở mức 1 (một) lần số thuế phải nộp trở lên.

- Không nợ thuế quá 90 ngày.

- Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì thẻ được xét cấp cho từng chi nhánh, đơn vị trực thuộc, hạch toán độc lập, có mã số thuế riêng. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều địa bàn thuộc sự quản lý của một cục hải quan hoặc các cục hải quan khác nhau thì được Cục hải quan có liên quan xét cấp số lượng thẻ phù hợp.

Thẻ do Cục hải quan nào cấp chỉ có giá trị sử dụng trong phạm vi quản lý của Cục hải quan đó.

--------------------

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Việt Nam
của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hỏi: Xin cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với nhà, đất đã mua ở Việt Nam.

Trả lời: Theo Điều 8 Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 5-11-2001 thì: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà ở, được UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Hợp đồng mua bán nhà ở có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Biên lai nộp thuế và lệ phí.

- Bản sao có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giấy tờ quy định tại Điều 5 Nghị định này (như đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại Việt Nam, được cấp có thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao...). Đối với giấy tờ không thuộc danh mục được công chứng, chứng thực thì nộp bản sao nhưng phải mang bản gốc để cơ quan có thẩm quyền đối chiếu khi cấp giấy chứng nhận.

--------------------

Quy định về phí xây dựng nhà ở

Hỏi: Vừa qua, tôi nộp hồ sơ xin phép xây dựng lại căn nhà đang ở tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo tôi phải nộp phí xây dựng khi được cấp phép. Xin hỏi quy định về việc này như thế nào?

Trả lời: Hiện nay, việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiên theo Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 15-3-2004 của UBND thành phố Hà Nội. Theo Quyết định này thì đối tượng nộp phí là các chủ đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình để sản xuất kinh doanh hoặc làm nhà ở trên địa bàn thành phố.

Đối với nhà do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để ở, cam kết không sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ thì mức thu phí áp dụng cho công trình tại các quận được tính bằng 0,5% vốn xây dựng công trình. Vốn xây dựng để thu phí chỉ tính giá trị xây dựng, không bao gồm giá thiết bị lắp đặt.

UBND quận là đơn vị thu phí đối với trường hợp do UBND quận cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình và các trường hợp xây dựng khác trên địa bàn. Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu tại địa điểm thu, khi thu phải cấp chứng từ cho đối tượng nộp phí theo quy định.

Xin nói thêm, nếu bạn xây dựng nhà để sử dụng vào các mục đích khác thì căn cứ theo các nhóm dự án, mức thu phí sẽ được tính từ 0,5 đến 2% vốn xây dựng công trình.

Tổng hợp