Thủ tục, hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở?
Các Website khác - 26/09/2005
* Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Thủ tục, hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đối với học sinh học tại các trường công lập:

- Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường phải làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ (theo mẫu), có xác nhận của UBND cấp xã (học sinh là người tàn tật có thêm xác nhận của trưởng trạm y tế cấp xã). Ðơn được lập làm hai bản, một bản nộp nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét miễn, giảm đóng góp theo quy định và một bản gửi Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

- Học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần để mua sách, vở, đồ dùng học tập, ngoài đơn (hai bản, theo mẫu), còn phải thêm phiếu xác nhận (theo mẫu) do nhà trường cấp theo từng năm học. Các giấy tờ nêu trên nộp cho Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để được xét trợ cấp từ nguồn chi bảo đảm xã hội của địa phương.

----------------------------------------------

Ðiều kiện nhận in xuất bản phẩm?

* Bộ Văn hóa - Thông tin: Ðiều kiện nhận in xuất bản phẩm:

- Khi nhận in xuất bản phẩm thì giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài và quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản quy định tại khoản 1 Ðiều 32 Luật Xuất bản phải là bản gốc và được lưu tại cơ sở nhận in xuất bản phẩm.

- Khi nhận chế bản, in hoặc gia công sau in xuất bản phẩm, cơ sở in phải vào sổ theo dõi và quản lý hợp đồng nhận in.

-------------------------------------------------

Khi doanh nghiệp bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký, cần gửi đơn đến đâu để được bảo vệ quyền lợi?

* Bộ Khoa học - Công nghệ: Sau khi đã đăng ký kiểu dáng công nghiệp, doanh nghiệp cần có các biện pháp kiểm soát, theo dõi để phát hiện nếu có doanh nghiệp khác sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp giống hệt hoặc tương tự kiểu dáng công nghiệp của mình trên thị trường. Khi doanh nghiệp phát hiện có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp của mình đã được đăng ký, doanh nghiệp cần yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như quản lý thị trường, thanh tra khoa học - công nghệ, cảnh sát kinh tế, hải quan, UBND các cấp áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền của mình, như buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách tố cáo, cung cấp các thông tin, chứng cứ trung thực, chính xác về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình.

----------------------------------

Nội dung quy định mới về bảo hiểm tiền gửi?

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền (một cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 50 triệu đồng (quy định trước đây là 30 triệu đồng). Tổ chức bảo hiểm tiền gửi chỉ xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định rằng việc giải thể, phá sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, sâu rộng đến sự an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng và sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Việc thực hiện hỗ trợ tài chính được coi là việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Khoản hỗ trợ tài chính này sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Sau thời gian mười ngày kể từ ngày tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thông báo đầu tiên về việc chi trả tiền bảo hiểm, những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và người có quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ không còn quyền đòi tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả số tiền bảo hiểm đó.

------------------------------------

Quy định của pháp luật về việc công chứng, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản?

* Bộ Tư pháp: Người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật có thể yêu cầu công chứng, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản, trong đó có cam kết việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc công chứng, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản được thực hiện tại bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nào.