Dự thảo hướng dẫn thực hiện BHYT với người nhiễm HIV/AIDS
Báo Tiếng Chuông - 22/09/2017
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Theo dự thảo, người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế được hướng dẫn tại quy định này là người chưa có thẻ BHYT và không thuộc trách nhiệm tham gia BHYT quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Luật BHYT.

 

Ảnh minh họa

 

Đối với người tự đóng thực hiện như sau: Người mới phát hiện nhiễm HIV trong cộng đồng, người nhiễm HIV nhưng chưa điều trị ARV tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS: đăng ký tham gia BHYT, đóng BHYT tại trạm y tế xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS tuyến huyện. Mức đóng BHYT thực hiện theo mức đóng BHYT hộ gia đình và do cá nhân tự đóng.

Đối với người tham gia BHYT được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người nhiễm HIV được thực hiện như sau: Cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS tuyến huyện lập danh sách người nhiễm HIV do các trạm y tế xã, các cơ sở khác chuyển đến và người nhiễm HIV phát hiện mới hoặc người đang điều trị ARV tại cơ sở mà chưa có thẻ BHYT để cấp thẻ.

Cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS tuyến tỉnh đang điều trị HIV/AIDS lập danh sách người nhiễm HIV phát hiện mới, người đang điều trị ARV tại cơ sở mà chưa có thẻ BHYT, thu số tiền theo trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT để đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp thẻ.

Cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS chuyển danh sách, kinh phí đóng BHYT về đơn vị được Sở Y tế phân công tổng hợp và chuyển danh sách, kinh phí đóng BHYT về Sở Y tế để Sở đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ BHYT.

Hằng tháng, trên cơ sở đối tượng tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chuyển số thẻ BHYT đã phát hành đến Sở Y tế để chuyển thẻ BHYT về các cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS cấp cho người bệnh.

Hằng quý, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách số thẻ đã phát hành, số tiền hỗ trợ đóng BHYT được ngân sách hỗ trợ chuyển về Sở Y tế để chuyển Sở Tài chính cấp kinh phí theo quy định.

Quyền lợi của người tham gia BHYT khi sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS

Theo dự thảo, người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.

Người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ BHYT chi trả: Thuốc (bao gồm cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT; xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh con nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh (trừ chi phí xét nghiệm HIV đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người); xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả); điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.