Hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV
Báo Tiếng Chuông - 30/08/2017
Bộ Y tế đang xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV, bao gồm: Quy trình tiếp nhận đăng ký điều trị HIV/AIDS lần đầu, theo dõi tái khám, quản lý chuyển tuyến, chuyển tiếp điều trị bằng thuốc kháng HIV và quản lý người phơi nhiễm với HIV.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị bằng thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV; Trạm y tế xã, phường có thực hiện quản lý, theo dõi điều trị HIV/AIDS và cấp phát thuốc kháng HIV; Người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV.

Theo dự thảo Thông tư, việc quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV phải bảo đảm tính liên tục và toàn diện trong quá trình điều trị. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện. Việc điều trị dự phòng các nhiễm trùng cơ hội và điều trị bằng thuốc kháng HIV phải tuân thủ các nội dung được quy định tại Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.  

Đối với người nhiễm HIV tham gia điều trị lần đầu, cần thực hiện các xét nghiệm theo quy định tại Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Chỉ định điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội và các bệnh khác nếu có. Chỉ định phác đồ điều trị bằng thuốc kháng HIV cho người bệnh theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Kê đơn thuốc thuốc kháng HIV với số lượng thuốc sử dụng tối đa 30 ngày. Chỉ định điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội và điều trị dự phòng mắc bệnh lao theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Nếu người bệnh mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội phải nhập viện thì chuyển đến các khoa điều trị nội trú phù hợp hoặc chuyển tuyến theo quy định…

Đối với người phơi nhiễm với HIV, thực hiện việc tiếp nhận, xử trí theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.