Can thiệp giảm tác hại và lây nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 12/10/2007

Hà Nội (TTXVN) - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ công tác phòng chống HIV/AIDS phải lấy dự phòng là chính, trong đó coi can thiệp giảm tác hại là biện pháp ưu tiên hàng đầu khống chế sự lây nhiễm HIV ở các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đồng thời ngăn chặn sự lây lan từ nhóm nguy cơ cao ra cộng đồng.

Sáng 11/10, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá: thời gian qua, các địa phương trong cả nước đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, các cấp uỷ đảng, chính quyền nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại mới khởi động ở một số tỉnh, thành phố có dự án của Trung ương hỗ trợ còn lúng túng nên chương trình phòng chống HIV/AIDS chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả các chương trình can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam. Đồng thời, có những đề xuất, giải pháp cụ thể và khả thi để giúp Chính phủ thực hiện thành công chiến lược Quốc gia về phòng chống HIV/IDS khổng chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% trong cộng đồng dân cư vào năm 2010./.