Để CNVC-LĐ nói "Không"...
Các Website khác - 28/03/2005
Năm 2004, các cấp CĐ ở Trà Vinh đã có nhiều cố gắng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong CNVC - LĐ. Với gần 3.650 cuộc tuyên truyền thu hút trên 98.200 lượt CNVC - LĐ tham dự, các cấp CĐ trong tỉnh đã triển khai được nhiều nội dung cơ bản liên quan tới: Tình hình đại dịch HIV/AIDS trên thế giới, trong nước và tại Trà Vinh; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội...
Hình thức tuyên truyền được thực hiện khá phong phú. Bằng hình thức "Hái hoa dân chủ", LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp tổ chức 4 cuộc tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, 6 cuộc tuyên truyền về phòng chống ma túy, 3 cuộc tuyên truyền về chống xâm hại tình dục trẻ em và Pháp lệnh Phòng chống mại dâm... Để hỗ trợ cho cơ sở chủ động tổ chức các cuộc sinh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ về các CĐCS hàng trăm cuốn sách có nội dung liên quan. Các cấp CĐ còn chi hàng trăm triệu đồng từ kinh phí hoạt động cho công tác này. Qua đó, ngoài các cuộc sinh hoạt, nhiều hình thức tuyên truyền khác được tổ chức như: Hái hoa dân chủ, phát tờ bướm..., tập trung vào những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có nhiều CNLĐ trẻ, thường xuyên đi công tác xa nhà, đóng quân ở địa bàn vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận thông tin.

Không chỉ tuyên truyền phòng chống, các cấp CĐ Trà Vinh còn đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Toàn tỉnh có tới 98% gia đình CNVC - LĐ đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa", 100% cơ quan đăng ký xây dựng "Cơ quan văn minh". Trong năm 2004, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công Hội thao CNVC - LĐ lần thứ X và Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVC - LĐ, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự, phục vụ đông đảo người xem. Nhiều CĐCS cũng tổ chức, duy trì các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ tại đơn vị mình; nhất là các phong trào chơi thể thao sau giờ làm việc và tập thể dục buổi sáng... Có thể nói, cùng với các hoạt động tuyên truyền, các phong trào này đã góp phần đáng kể làm hạn chế tình hình vi phạm tệ nạn xã hội trong lực lượng CNVC -LĐ... Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - kể
Thanh Bình ghi