Tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa
Các Website khác - 22/08/2005

Hà Nội (TTXVN) - Thành phố Hà Nội đã quyết định đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý một số hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.

Những giải pháp này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa VIII thông qua trong một Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 4, diễn ra từ ngày 2 đến 6/8 vừa qua.

Biện pháp trước hết là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý dịch vụ văn hóa. Đặc biệt, đề cao vai trò giáo dục và trách nhiệm của gia đình đối với con em và các thành viên trong gia đình trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thành phố sẽ thực hiện việc phân cấp cho quận, huyện, phường, xã và thị trấn trong công tác quản lý, cấp phép và kiểm tra xử lý vi phạm. Chính quyền thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh nhằm đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn triệt phá các tệ nạn xã hội trong dịch vụ văn hóa trên địa bàn và khu vực giáp ranh. Đồng thời, chương trình phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục được thực hiện một cách có hiệu quả.

Mặt khác, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, thành phố sẽ tăng đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, trong đó ưu tiên cải tạo, nâng cấp, xây dựng các nhà văn hóa, trung tâm vui chơi giải trí, rạp hát, rạp chiếu bóng và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các khu vui chơi giải trí hiện đại.

Thành phố sẽ có nhiều biện pháp để tăng cường công tác quản lý lao động và giải quyết việc làm, đặc biệt là cho thanh niên./.