World Bank hỗ trợ 35 triệu USD cho hoạt động phòng chống AIDS
Các Website khác - 15/10/2004

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại lớn nhất từ trước đến nay của Ngân hàng thế giới (World Bank) nhằm giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nhiễm HIV xuống dưới 0,3%. Dự án sẽ kéo dài 5 năm và được thực hiện tại 20 tỉnh, thành phố

Ông Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết: Mỗi năm, Nhà nước cấp khoảng 80 tỷ đồng cho phòng chống AIDS. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế giúp đỡ một khoản tương tự. Tuy nhiên, tổng số tiền thu được chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu thực tế.

Với khoản hỗ trợ 35 triệu USD của Ngân hàng thế giới, sẽ có 20 tỉnh thành phố được bổ sung kinh phí phòng chống AIDS để thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp can thiệp dành cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong dự án này, 90% người dân thành thị và 70% người dân nông thôn, miền núi sẽ được cung cấp kiến thức để hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Số tiền của WB cũng được dùng để hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Số tiền nói trên sẽ bắt đầu được WB chính thức cấp cho các tỉnh từ tháng 4/2005. Bộ Y tế và ngân hàng thế giới đang gấp rút xây dựng cơ chế quản lý và thực hiện dự án.