Mỹ bắt đầu một cuộc nghiên cứu qui mô về sức khỏe trẻ em
Các Website khác - 17/11/2004

TTO - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã bắt đầu một chương trình nghiên cứu trẻ em lớn nhất từ trước tới nay. Họ cho biết sẽ theo dõi 100.000 trẻ em từ mới sinh cho đến 21 tuổi để tìm hiểu xem những gì làm cho chúng mắc bệnh.

Có tên Cuộc nghiên cứu Trẻ em Quốc gia, chương trình này được triển khai tại 96 trung tâm trên khắp nước Mỹ và trẻ em tại các trung tâm này sẽ đại diện cho khuôn mặt của tất cả các trẻ em Mỹ.

Các lãnh vực được nghiên cứu là : Các yếu tố môi trường tự nhiên và do con người tạo ra, các yếu tố hóa học và sinh học, các môi trường vật lý chung quanh, các yếu tố xã hội, các ảnh hưởng của thái độ ứng xử và kết quả của chúng, di truyền, các ảnh hưởng và các khác biệt văn hóa và gia đình, và vị trí địa lý.

Các nhà khoa học nói cuộc nghiên cứu này sẽ giúp các bác sĩ chăm sóc tốt hơn trẻ em, những người ít được đưa vào các cuộc nghiên cứu y học.

Q.HƯƠNG (Theo Reuters)