Phương pháp mới trong việc điều trị bệnh viêm gan siêu vi C
Các Website khác - 18/11/2004

Việc phối hợp hai chất peginterferon - thuốc điều trị thế hệ mới - và ribavirine trong phương pháp điều trị bệnh viêm gan siêu vi C đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn đối với các bệnh nhân mà phương pháp điều trị cổ điển không tỏ ra hiệu quả.


Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thuộc Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan của Mỹ đã theo dõi 80 bệnh nhân không có phản ứng đối với các phương pháp điều trị cổ điển và đã dùng hai loại thuốc interferon và ribavirine.

Các bệnh nhân này đã được chia làm ba nhóm. Trong suốt 12 tuần, một số đã dùng liều peginterferon trong một tuần lễ cao gấp đôi so với bình thường - 360 µg thay vì 180 µg - phối hợp với ribavirine.

Kết quả là các bệnh nhân này được ghi nhận là có tỷ lệ phản ứng với virus trong thời gian kéo dài là 37,5%. Kết quả này đã tỏ ra đáng khích lệ trong khi ở những nghiên cứu trước đây, tỷ lệ này chỉ chiếm 10%.

Tiến sĩ Moises Diago, tác giả nghiên cứu trên đã khẳng định rằng việc phối hợp hai loại thuốc này có thể là một chiến lược tốt đối với các bệnh nhân không có phản ứng với những phương pháp cổ điển.

(Theo Destination Santé, BSGĐ)