Thay đổi giá bán vacxin phải báo Bộ Y tế
Các Website khác - 11/11/2004

Nếu thay đổi giá bán vacxin, sinh phẩm khi số đăng ký vẫn còn hiệu lực, cơ sở đăng ký phải báo về Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS bằng văn bản. Đó là nội dung một quyết định mới ban hành của Bộ Y tế.

Theo văn bản trên, đơn vị đăng ký vacxin, sinh phẩm phòng, chữa bệnh cho người phải khai đầy đủ các thống số: dạng bào chế, công dụng, liều và đường dùng, cách bảo quản, hạn dùng, chống chỉ định, tác dụng phụ...

Tất cả các vacxin, sinh phẩm phòng chữa bệnh cho người phải được Bộ Y tế cấp số đăng ký mới được phép lưu hành tại Việt Nam. Với những sản phẩm chưa có số đăng ký, Bộ sẽ xem xét cho phép sử dụng trong một số trường hợp như cần dùng khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, dùng cho một nhóm đối tượng đặc biệt…

Hải Hà