Anh: Cuộc bãi công bất ngờ lớn nhất trong 80 năm qua
Các Website khác - 30/03/2006
Anh:
Cuộc bãi công bất ngờ lớn nhất trong 80 năm qua

(AFP) Cuộc bãi công bất ngờ lớn nhất trong 80 năm qua diễn ra trên cả nước Anh hôm 28.3, thu hút hơn 1 triệu viên chức chính quyền địa phương tham gia. Nhiều trường học đã phải đóng cửa và cảnh hỗn loạn giao thông xảy ra ở nhiều nơi. Các tổ chức công đoàn cho hay, họ phản đối kế hoạch của chính phủ của Thủ tướng Tony Blair muốn huỷ bỏ lệnh cho phép nhân viên các hội đồng thành phố nghỉ hưu ở tuổi 60, để buộc nhân viên phải làm việc lâu hơn, thậm chí tới... 85 tuổi. L.L.Q