"Sống chung" cùng 2 bào thai khác trong cơ thể suốt 2 năm
Các Website khác - 30/03/2006

"Sống chung" cùng 2 bào thai khác trong cơ thể suốt 2 năm

(AP) Pakistan: Bé gái Nazia "sống chung" cùng 2 bào thai khác trong cơ thể suốt 2 năm qua, đã được phẫu thuật tách 2 bào thai ra khỏi cơ thể hôm 28.3 tại bệnh viện nhi ở Islamabad. Nazia là con thứ 5 của bà mẹ ở độ tuổi 30 ở Abbotabad, cách Islamabad 30 dặm về phía bắc. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bào thai Nazia đã phải cõng thêm 2 bào thai khác cùng phát triển trong cơ thể. 4 tháng trước, 2 bào thai này (nặng tổng cộng 0,9kg) đã chết. L.L.Q