Đổi con gái lấy con dâu
Các Website khác - 05/04/2006
Đổi con gái lấy con dâu

(Reuters) Sự mất cân bằng giới tính trầm trọng ở bang Rajasthan (Ấn Độ) đã dẫn tới một kiểu xếp đặt hôn nhân mới rất thịnh hành. Nhà gái thay vì đòi hỏi những khoản hồi môn lớn theo truyền thống, thì nay chỉ chuộng những chú rể có chị hoặc em gái chưa chồng để gả cho con trai họ. "Khoảng 30% số cuộc hôn nhân ở đây được xếp đặt theo kiểu trao đổi này" - một quan chức địa phương cho biết. Hiện nay, tỉ lệ giới tính ở bang này là 922 nữ/1.000 nam, riêng tại một số làng tỉ lệ còn xuống thấp tới 500/1.000. T.A