Ngày "Nhận thức về mìn"
Các Website khác - 05/04/2006
Ngày "Nhận thức về mìn"

(BBC) Ngày "Nhận thức về mìn" lần đầu tiên được Liên Hợp Quốc tổ chức vào hôm 4.4, nhằm thúc đẩy việc xoá bỏ các bãi mìn còn tồn tại trên thế giới và giảm thiểu thương vong do mìn gây ra. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức ở gần 30 quốc gia. Hiện nay, các bãi mìn (ảnh) vẫn còn tồn tại ở hơn 80 nước, mỗi năm giết chết hoặc làm tàn tật 20.000 người. Tuy nhiên, với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, con số này đang giảm. Đã có 150 nước ký Hiệp ước cấm sử dụng mìn sát thương cá nhân. T.A