Kỷ lục hít đất mới
Các Website khác - 07/02/2006
Ông Bibhuti Bhushan, người Ấn Độ, vừa thực hiện được 114 lần hít đất trên đầu ngón tay trong vòng 60 giây (ảnh) với hy vọng sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness.

Nếu được công nhận, đây sẽ là kỷ lục Guinness thứ 3 của Bhushan, giúp ông tiến thêm một bước nữa đến mục tiêu lập 72 kỷ lục Guinness.

P.Võ