LHQ kêu gọi các nước ASEAN tăng cường phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 16/11/2008
 

ND - Ngày 15-11, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cảnh báo tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tăng cao trong số những lao động di dân ở khu vực ASEAN.


Trong "Báo cáo về HIV/AIDS và hoạt động di chuyển ở Ðông-Nam Á", UNDP nhấn mạnh mặc dù lao động di dân đang đóng góp vào sự phát triển của các nền kinh tế khu vực, song những đối tượng này không được tiếp cận các dịch vụ và thông tin về HIV/AIDS.


Các điều tra về mối liên hệ giữa lao động di dân và HIV/AIDS ở mười nước thành viên ASEAN giai đoạn 2007-2008 cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở lao động di dân cao hơn nhiều so với tỷ lệ trong người dân bình thường.


Tại Thái-lan, tỷ lệ lao động từ nước ngoài bị nhiễm HIV/AIDS là 9%, Phi-li-pin: 35%, Lào: 30%.


Ðây là báo cáo đầu tiên trong khu vực về mối liên hệ giữa lao động di dân và HIV/AIDS ở khu vực ASEAN. UNDP kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác triển khai các chương trình phòng, chống HIV/AIDS xuyên biên giới.