Nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam
Các Website khác - 10/05/2006
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

Lần đầu tiên, một nghiên cứu về xã hội dân sự ở VN đã được thực hiện dưới sự chủ quản của Viện Những vấn đề phát triển VN, UNDP và Tổ chức Phát triển Hà Lan. Kết quả của nghiên cứu kéo dài một năm này đã được công bố sáng 9.5 tại Hà Nội.

Theo đó, VN có nhiều nhóm và tổ chức xã hội đang hoạt động rất tích cực, ít nhất 72% người dân VN là thành viên của một tổ chức xã hội, 62% người dân là thành viên của hơn một tổ chức... Nghiên cứu cho biết, các tổ chức xã hội tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện và được người dân rất tin tưởng.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác và sự kết nối giữa các tổ chức này còn yếu, môi trường xã hội, chính trị cho sự phát triển của xã hội dân sự vẫn còn chưa thực sự đầy đủ... M.Y