Phục chế tượng nhân sư (Sphinx) Giza
Các Website khác - 16/03/2006
Phục chế tượng nhân sư (Sphinx) Giza

(AFP) Tượng nhân sư (Sphinx) Giza (ảnh) sẽ được phục chế, theo thông báo hôm 14.3 của Bộ Văn hoá Ai Cập. Công việc trùng tu tượng con thú đầu người mình sư tử nổi tiếng này do Hội đồng cổ vật tối cao thực hiện và sẽ tập trung vào phần cổ và ngực bị gió sa mạc gặm mòn.

Lần phục chế gần đây nhất diễn ra năm 1996. Sphinx Giza đã 5.000 năm tuổi và được cho là mô phỏng Pharaoh Khepren. T.B