Thuận tay trái giỏi toán hơn người khác
Tuổi trẻ - 25/05/2016
Kết quả nghiên cứu gần đây của hai trường đại học Liverpool (Anh) và Milan (Ý) khẳng định người thuận tay trái giỏi toán hơn người thuận tay phải.

Các nhà nghiên cứu kiểm chứng 2.300 học sinh Ý tuổi từ 6 - 17 bằng một bài khảo sát toán và phép thử Edinburgh Handedness Inventory. Bài khảo sát toán đi từ câu đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia) đến câu phức tạp (số học, đại số, hình học, lượng giác, giải tích) tùy theo độ 
tuổi học sinh.

Tay thuận thường là tay được dùng nhiều nhất trong hoạt động hằng ngày nhưng việc phân loại không đơn giản vì còn chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan.

Phép thử Edinburgh Handedness Inventory là thang đánh giá dao động từ -100 (hoàn toàn thuận tay trái) đến +100 (hoàn toàn thuận tay phải) nhằm xác định khách quan mức độ thuận tay trái hay tay phải của người được khảo sát. Trong phép thử Edinburgh Handedness Inventory, người hoàn toàn thuận tay phải sẽ không thực hiện được động tác cơ bản nào đó bằng bàn tay trái.

Đối chiếu kết quả khảo sát toán với phép thử Edinburgh Handedness Inventory của học sinh tham gia thực nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận thấy học sinh thuận tay trái giỏi toán hơn những học sinh khác.

Tuy nhiên, tay thuận không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến năng lực học toán. Tháng 9-2014, một nghiên cứu đã chứng tỏ sự thiếu hụt thyrocin - một nội tiết tố của tuyến giáp - ở người mẹ trong thai kỳ sẽ làm giảm năng lực học số học của đứa con sau này. Tháng 8-2015, một công trình khác cho thấy trẻ em tập thể thao thì giỏi toán hơn những em không tập.Các nhà nghiên cứu kiểm chứng 2.300 học sinh Ý tuổi từ 6 - 17 bằng một bài khảo sát toán và phép thử Edinburgh Handedness Inventory. Bài khảo sát toán đi từ câu đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia) đến câu phức tạp (số học, đại số, hình học, lượng giác, giải tích) tùy theo độ 
tuổi học sinh.

Tay thuận thường là tay được dùng nhiều nhất trong hoạt động hằng ngày nhưng việc phân loại không đơn giản vì còn chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan.

Phép thử Edinburgh Handedness Inventory là thang đánh giá dao động từ -100 (hoàn toàn thuận tay trái) đến +100 (hoàn toàn thuận tay phải) nhằm xác định khách quan mức độ thuận tay trái hay tay phải của người được khảo sát. Trong phép thử Edinburgh Handedness Inventory, người hoàn toàn thuận tay phải sẽ không thực hiện được động tác cơ bản nào đó bằng bàn tay trái.

Đối chiếu kết quả khảo sát toán với phép thử Edinburgh Handedness Inventory của học sinh tham gia thực nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận thấy học sinh thuận tay trái giỏi toán hơn những học sinh khác.

Tuy nhiên, tay thuận không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến năng lực học toán. Tháng 9-2014, một nghiên cứu đã chứng tỏ sự thiếu hụt thyrocin - một nội tiết tố của tuyến giáp - ở người mẹ trong thai kỳ sẽ làm giảm năng lực học số học của đứa con sau này. Tháng 8-2015, một công trình khác cho thấy trẻ em tập thể thao thì giỏi toán hơn những em không tập.