Thúc đẩy hành động toàn cầu phòng ngừa kháng thuốc điều trị HIV
Báo Tiếng chuông - 02/06/2016
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cam kết bảo đảm thành công của việc điều trị HIV quy mô lớn, trong hơn một thập niên qua không bị đe dọa bởi sự xuất hiện và gia tăng kháng thuốc điều trị HIV.
WHO khẳng định, phòng ngừa kháng thuốc điều trị HIV là một phần quan trọng để đạt được mục tiêu 90-90-90

 

Nguy cơ phát triển kháng thuốc điều trị HIV toàn cầu tăng thêm bởi việc áp dụng các hướng dẫn khuyến cáo của WHO: “Điều trị tất cả người nhiễm HIV- Treat All” và dự phòng tiền phơi nhiễm để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu 90- 90- 90 (90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người điều trị ARV kiểm soát được virus ở mức thấp và ổn định).

Theo WHO, mặc dù quan ngại về vấn đề kháng thuốc, nhưng không nên ngưng chuẩn bị điều trị ARV cho tất cả bệnh nhân khi cần thiết và mối liên quan lâu dài giữa việc khởi đầu điều trị sớm hơn, với sự tuân thủ và vấn đề kháng thuốc cần phải được giám sát chặt chẽ.

WHO khuyến cáo, các quốc gia cần bảo đảm kế hoạch điều trị ARV quy mô lớn, trong đó bao gồm các biện pháp giám sát và đáp ứng với HIV kháng thuốc.

WHO khẳng định, phòng ngừa kháng thuốc điều trị HIV là một phần quan trọng để đạt được mục tiêu 90-90-90 đến 2020 và kết thúc dịch AIDS, làm giảm gánh nặng cho y tế công cộng đến năm 2030.