Bệnh nan y
Các Website khác - 10/09/2005

CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Bệnh nan y

Bùi Hàn Sỹ

Lại nói Khổng Minh lấy khăn yếm và đồ dùng của đàn bà cho vào một cái thùng và viết một phong thư, rồi sai sứ giả đem đến trại Tư Mã Ý. Ý mở thư ra đọc, trong đó có đoạn: "Nay ta sai người đưa khăn yếm, quần áo trắng của đàn bà, nếu không dám ra đánh thì phải lạy hai lạy mà nhận. Nếu còn biết xấu hổ, có chí khí của người đàn ông, thì phải phê vào giấy này, y hẹn ra giao chiến".

Tư Mã Ý xem xong, trong bụng căm giận, nhưng cũng gượng cười nói rằng: "Khổng Minh coi ta như đàn bà ru". Rồi chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư và hỏi han Khổng Minh ăn ngủ cùng là công việc nhiều ít ra sao? Sứ giả bẩm rằng: "Thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm. Việc lớn nhỏ gì cũng phải đến tay, mà mỗi ngày chỉ ăn được vài chén cơm nhỏ mà thôi".

Tư Mã Ý bảo với các tướng rằng: "Khổng Minh ăn ít, làm nhiều, sống lâu làm sao được". Quả thực Khổng Minh đã không qua khỏi...

Trở lại chuyện lình sình của làng bóng VN. Đã mười năm trở lại đây, tệ nạn tiêu cực từ trọng tài đến các lãnh đội lẫn cầu thủ đã khiến cho bóng đá nước nhà như mắc một chứng nan y. Bệnh của Khổng Minh là bệnh ho lao, một trong tứ chứng nan y thời đó, do vậy mà Khổng Minh đã phải chết ở tuổi 54. Bóng đá VN bấy lâu nay ai cũng rõ là mắc bệnh tương tự như Khổng Minh, mặc dù đã có thuốc đặc trị nhưng lại không chịu dùng.

Vụ việc nhận, đưa hối lộ của trọng tài Lương Trung Việt và Giám đốc Vũ Tiến Thành chỉ là "giọt nước làm tràn ly nước tiêu cực", không thể không xử lý. Tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra cho hay, sắp tới các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ tháo gỡ một số đường dây cá độ có liên quan đến trọng tài, cầu thủ, mà số tiền của mỗi trận lên tới hàng chục tỉ đồng. Bóng đá VN sẽ không chết một cách đau khổ như Khổng Minh khi xưa. Bởi thế mới có thơ rằng:

"Bệnh quỷ đã có thuốc tiên/ Tiêu cực bằng tiền hết chỗ dung thân". Muốn biết cuộc đại phẫu bóng đá VN tiếp tục tiến hành thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.