Chưa tới tầm
Các Website khác - 25/03/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Chưa tới tầm


Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tào Tuấn cho vời Vương Song lên điện. Thấy Song mình dài chín thước, mắt đen, con ngươi vàng, lưng gấu mình hổ, Tuấn cười mà phán rằng: "Trẫm được đại tướng này thì còn lo gì nữa". Khổng Minh hay tin Vương Song dẫn 2 vạn quân đi tiền bộ bèn hỏi các tướng: "Có ai dám ra địch không?". Ngụy Diên xin đi, nhưng Khổng Minh gàn lại. Có hai tì tướng là Tạ Hùng và Cung Khởi cùng xin đi. Khổng Minh cấp cho mỗi người 3 ngàn quân. Tạ Hùng dẫn quân đi trước vừa gặp Vương Song, mới đánh được 3 hiệp đã bị Song chém chết. Cung Khởi vào đánh tiếp mới được vài hiệp cũng bị Song giết nốt. Quân thua về báo với Khổng Minh. Khổng Minh giật mình sai Liêu Hoá, Vương Bình, Trương Ngực ra cự chiến. Ngực ra ngựa, mới được 3 hiệp thì Song quay ngựa chạy. Vương Bình biết Ngực bị lừa gọi to lên rằng: "Đừng đuổi nữa!". Ngực chạy về thì bị Song quăng một chuỳ lưu tinh tin ngay vào hông.

Ngực nằm rạp trên yên ngựa mà chạy. Vương Bình, Liêu Hoá cùng xông ra mới cứu được Ngực. Về trại, Ngực thở ra vài đấu huyết, tâu với Khổng Minh: "Vương Song khoẻ lắm, không sao địch nổi...".

Trở lại trận Đà Nẵng thua Gamba Osaka (Nhật Bản) "kỷ lục" 0-15 đêm 22.3, trong khuôn khổ Champions League Châu AÁ nghĩ mà sầu. Phải chăng Gamba Osaka khoẻ như Vương Song, không sao địch nổi? Điều này chỉ đúng một nửa. Bởi Gamba Osaka cũng chỉ là đội lần đầu được tham dự Champions League Châu Á. Nếu Đà Nẵng có thua, thì cũng chỉ thua đến 0-5 đã là nhiều. Đằng này thua đến mức kỷ lục như thế thì phải xem cả cách chỉ đạo của các quan chức CLB (nghe nói là đi tới 10 người) và cả tinh thần, ý chí thi đấu của cầu thủ. Bởi có những bàn thua rất ngớ ngẩn, bóng vừa đặt ở vạch vôi giữa sân vì thua bàn trước thì chỉ trong "chớp mắt" đã chui tiếp vào lưới thủ môn Võ Văn Hạnh. Cái kiểu thua, cách thua như thế thì không thể chấp nhận và lý giải cho được. Thực tâm mà nói, bóng đá Việt Nam chưa tới tầm ra chơi ở sân châu lục. Công luận đã nhiều lần lên tiếng về việc này. Nhưng chúng ta cứ gượng ép với phương châm: "Ra sân lớn để học hỏi" nên các đội được đi dự rất sợ. Và lần này chính cái sợ đã khiến các cầu thủ Đà Nẵng để vỡ trận. Thế là ngoài cái thua về đẳng cấp, chuyên môn, chúng ta lại thua thêm cả ý chí. Và với cái sự thua này, rất có thể sang năm LĐBĐ Châu AÁ (AFC) tạm thời không để bóng đá Việt Nam phải "gánh gánh nặng quá sức mình". Nếu chuyện này xảy ra, bóng đá VN có vẻ bị "mất điểm", nhưng chắc chắn các đội không "bị" đi dự sẽ "thở phào nhẹ nhõm".

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Gắng sức làm chi cho phí công
Nên "nho còn xanh lắm" có hay không?


Muốn biết trận lượt về Đà Nẵng đá với Gamba Osaka thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.