Thưởng...
Các Website khác - 10/12/2005

CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Thưởng...

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tào Tháo muốn xem các tướng thi tài cung tên, bèn sai người treo một chiếc chiến bào bằng gấm Tây Xuyên trên cành liễu. Dưới gốc cây cắm một cái bia. Các tướng xếp làm hai hàng cách đích một trăm bước, ai bắn trúng hồng tâm thì được lĩnh áo.
Bốn tướng đầu tiên đều bắn trúng hồng tâm. Hạ Hầu Uyên ra ngựa nói rằng: "Bắn như thế vẫn chưa tài". Nói rồi quay mình bắn một phát, mũi tên lọt vào giữa khoảng trống còn lại của bốn mũi tên kia. Tiếng chiêng trống, reo hò ầm ĩ. Bỗng một người nhảy ra nói lớn: "Bắn như thế vẫn chưa tài! Hãy để áo gấm ấy cho Từ Hoảng". Nói rồi Hoảng lên ngựa, giương cung bắn một phát gãy đôi cành liễu, áo bào bay xuống. Hoảng tế ngựa đón lấy, khoác lên vai, bẩm to lên rằng: "Tạ ơn Thừa tướng (tức Tào Tháo) ban áo gấm!". Hứa Chử không chịu, nhảy sổ ra, hai người giằng nhau chiếc áo rách tan tành. Thấy vậy, Tháo quát lớn khiến cả hai cùng dừng tay, tạ lỗi. Tháo cười mà bảo rằng: "Ta đều nhờ công sức các ngươi, có tiếc chi chiếc áo!", nói đoạn sai người hầu phát cho mỗi tướng một súc gấm Tây Xuyên. Nhận thưởng, ai cũng vui vẻ cả...

Trở lại chuyện mặc cả tiền thưởng của các cầu thủ bóng đá U.23 tại SEA Games vừa rồi, nghĩ mà sầu. Các tướng Tào thi thố tài nghệ rồi mới lĩnh thưởng. Còn các "tiểu tướng" U.23 chưa đá chung kết đã ra giá, thật là kém cỏi. Chuyện U.23 Việt Nam thua 0-3 trước U.23 Thái Lan người hâm mộ thấy không có gì đáng trách, bởi trình độ chuyên môn ta chưa bằng họ. Nhưng cách ứng xử của các cầu thủ quá thấp kém, khiến ai biết rõ cũng phải lắc đầu. Hãy nhìn sang phía các cầu thủ ở tuyển nữ. Trận đầu ra quân thua Myanmar 0-1. Nhưng chị em không mất tinh thần, thắng liền ba trận tiếp theo. Và ở trận chung kết gặp lại đối thủ "truyền kiếp", với một tinh thần quật khởi mạnh mẽ, các tuyển thủ nữ VN đã khiến các cầu thủ nữ Myanmar phải "tâm phục, khẩu phục". Từ trước đến giờ, ba lần đoạt HC vàng, nhưng có ai đặt vấn đề tiền thưởng đâu. Hai lần trước thành tích hơn hẳn đội nam, nhưng chị em chỉ nhận thưởng "như muối bỏ bể" so với phái "mày râu". Nhưng lần này, trước thái độ chẳng quân tử chút nào của những người được coi "là mạnh", gió đã đổi chiều. Tính đến ngày 9.12, số tiền thưởng cho đội nữ đã là 3,2 tỉ đồng; trong khi đội nam chỉ có hơn hai tỉ.

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Chưa thành mà đã đòi xơi
Thất bại thành chuyện nực cười, buồn không?

Muốn biết công luận còn bàn tán chuyện này thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.