Các nước Châu Phi xây dựng kế hoạch quốc gia về Vắc xin chống AIDS
Các Website khác - 21/01/2006
Được sự trợ giúp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc HIV/AIDS (UNAIDS), các nước Châu Phi đang thúc đẩy việc xây dựng các kế hoạch quốc gia về vắc- xin chống AIDS (NAVP) để có thể tham gia cách tích cực vào công cuộc tìm kiếm vắc -xin chống HIV/AIDS của Châu lục.

NAVP hiện được coi là vấn đề ưu tiên cấp bách hiện nay, bao gồm qui trình xem xét và thông qua các đề án nghiên cứu; đánh giá các khía cạnh khoa học và đạo đức của các đề án này; giám sát nghiên cứu; phổ biến và ứng dụng các kết quả nghiên cứu…

Để tăng cường sự sẵn sàng của mình, các nước Châu Phi hiện đang tham gia vào hàng loạt các hoạt động tham vấn với các đối tác quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực phát triển vắc- xin chống HIV. Các hoạt động tham vấn này vừa giúp họ tăng cường kế hoạch quốc gia, vừa giúp họ xác định được các nguồn kinh phí và sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Uganda là nước đầu tiên ở Châu Phi đã xây dựng kế hoạch Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và đánh giá vắc xin chống HIV/AIDS từ đầu năm 1992, trong khuôn khổ kế hoạch này, Uganda đã hoàn thành giai đoạn 1 của một cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc -xin chống HIV và mới đây, đất nước này lại tiếp tục tham gia vào 02 cuộc thử nghiệm ở giai đoạn I nữa do Tổ chức quốc tế về Sáng kiến vắc -xin AIDS (IAVI) tài trợ.

Gần đây, được WHO và UNAIDS tài trợ Cameroon cũng đã tham gia vào các cuộc tham vấn nhằm phát triển NAVP.

Tháng 11 năm 2002, nước này đã tổ chức thành công Hội thảo “Sáng kiến phát triển kế hoạch Quốc gia về vắc –xin chống AIDS”. Tương tự như  vậy, Ethiopia cũng đã mở cuộc hội thảo này vào tháng 10 năm 2002. Theo đó, các bước đi chủ yếu của việc phát triển NAVP bao gồm tăng cường sự ủng hộ của chính phủ và của các tổ chức quốc gia, quốc tế; đồng thời phải đảm bảo có sự hỗ trợ tiếp tục của WHO và UNAIDS. Một số hội thảo về vắc- xin chống HIV đã được Côte đ’Ivoire tiến hành từ năm 2000 và nay họ cũng đã có NAVP cho riêng mình. Một số nước khác ở Châu Phi đã có NAVP như Tanzania, Nigeria…

 

Phương Đông

(Theo AAVP – News)