Nhận dạng protein tạo cơ chế bảo vệ ban đầu trước HIV
Các Website khác - 28/05/2008
Hình ảnh một protein.
NDĐT – Các nhà khoa học vừa đạt được một bước đột phá trong nghiên cứu phòng chống AIDS: họ nhận dạng được một protein có tên CAML làm nhiệm vụ kiềm chế sự phóng ra virus HIV-1 từ tế bào bị nhiễm. Từ phát hiện này, mở ra triển vọng xây dựng những phác đồ mới điều trị hiệu quả bệnh AIDS.

Đã từ lâu, người ta biết chắc chắn phần lớn các tế bào có một nhân tố kiểm soát sự phóng ra các virus HIV, tuy nhiên rất khó xác định chính xác.

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường ba trường y khoa của Mỹ Emory, Vanderbilt và Mayo cuối cùng đã nhận dạng được nhân tố quan trọng này.

Thông thường, protein CAML chỉ cản trở một giai đoạn rất muộn trong vòng đời của virus, nó chặn giữ các virus HIV lại trên màng tế bào. Bản thân các virus cũng có sẵn một cơ chế chống lại sự cản trở này: chúng có một protein là Vpu đối nghịch với protein CAML. Nếu không có protein Vpu, các virus HIV không thể vượt qua màng tế bào.

Để tìm hiểu vai trò của protein CAML, các nhà khoa học cho rút hết protein này khỏi tế bào trong phòng thí nghiệm. Họ phát hiện ra khi “vắng mặt” CAML, không cần có protein Vpu các phần tử HIV-1vẫn dễ dàng vượt qua màng tế bào.

Một cách thử khác: khi họ cho protein CAML tiếp xúc với các dạng tế bào thường cho phép virus đi qua dễ dàng, ngay lập tức, họ thấy các phần tử virus lại bị giữ lại trên màng tế bào.

Giáo sư Paul Spearman, đồng tác giả công trình nghiên cứu nói: Kết quả của nghiên cứu này rất quan trọng vì chúng tôi đã nhận dạng được protein CAML - một cơ chế bảo vệ bẩm sinh của cơ thể người trước virus HIV. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu cơ chế kháng CAML của protein Vpu; đồng thời tìm hiểu chính xác cách thức protein CAML chặn giữ virus trên màng của các tế bào đã bị nhiễm virus. Những khám phá này sẽ mở đường cho chúng ta xây dựng các phương pháp mới điều trị hiệu quả HIV.

Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học tự nhiên.

Theo Topnews.in

Đọc thêm : Prôtêin của người có thể giúp chống bệnh AIDS