Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam năm 2010
Các Website khác - 25/02/2009
Để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm phát hiện những trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với trường Đại học Columbia (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức một cuộc Trưng bày về HIV/AIDS tại Việt Nam

Mục tiêu chính của cuộc trưng bày là tạo ra cơ hội để công chúng trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS và phòng chống HIV/AIDS, để những người sống chung với HIV/AIDS và những người làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền vận động và phòng chống HIV/AIDS gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm/chuyên môn với nhau, cùng nhau thể hiện những công việc họ đã làm được vì lợi ích của cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để nhìn lại những nỗ lực và thành tựu của Chính phủ, của các tổ chức và cộng đồng trong nước và quốc tế nhằm đối phó với nạn dịch HIV/AIDS trên phương diện chăm sóc những người sống chung với HIV/AIDS, đồng thời xác định và tìm hướng giải quyết các thách thức trước mắt và lâu dài.

Từ đầu những năm 1990, khi vi-rut HIV lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, dịch  HIV đã lây lan  nhanh chóng trên toàn quốc và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp xã hội Việt Nam từ  cuộc sống của những người có HIV/AIDS và gia đình họ đến các chính sách và chương trình của  một loạt các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức cộng đồng trong nước.  Với  những đặc điểm riêng về dịch tễ học cũng như về kinh tế và xã hội, dịch HIV/AIDS là một trong số ít những bệnh dịch trong lịch sử cận đại mang ý nghĩa xã hội lớn như vậy đối với Việt Nam.  

Dựa theo phương pháp của các bảo tàng nghệ thuật có sử dụng nhiều phương tiện thể hiện như tranh, điêu khắc, ảnh, phương tiện kỹ thuật số và biểu diễn nghệ thuật, cuộc trưng bày sẽ không chỉ cho thấy dịch HIV tại Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với  những người sống chung với HIV, gia đình của họ và những người chăm sóc họ, mà còn chỉ ra bệnh dịch này đã thay đổi cuộc sống xã hội của Việt Nam như thế nào trong 20 năm qua.

Trong năm 2008, Nhóm tư vấn của dự án được thành lập gồm đại diện đến của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng(CCRD), Bảo tàng Dân tộc học(VME), Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội(ISDS), Cục phòng chống HIV/AIDS (VAAC), Tổng cục Dân số và KHHGĐ (GOPFC) và Mạng lưới người có H (VNP+). Nhóm tư vấn đã đề xuất kế hoạch  tổ chức thực hiện và các hoạt động gây quỹ cho cuộc trưng bày. Trong năm 2009, CCRD sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn nghiên cứu và thu thập tư liệu để chuẩn bị cho cuộc trưng bày.  Theo dự kiến, cuộc trưng bày sẽ được tổ chức vào cuối năm 2010.

Theo http://www.ccrd.org.vn/