Chặng đường 8 năm bảo vệ quyền trẻ em
Báo Tiếng chuông - 06/05/2016
8 năm là khoảng thời gian chưa dài, nhưng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có những đóng góp tích cực góp phần vào sự nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đáp ứng với nhu cầu của thực tiễn và là một bước phát triển quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 8/4/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 464/QĐ-BNV thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội), cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước đối với việc thực hiện Công ước quyền trẻ em đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và là một bước phát triển quan trọng của Việt Nam nhằm tăng cường năng lực của xã hội đối với thực hiện quyền trẻ em.

Cùng với các tổ chức xã hội khác, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối các tổ chức xã hội, nghiên cứu tham gia vận động chính sách, thúc đẩy thực hiện và giám sát thực thi quyền trẻ em, đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia của trẻ em; phát triển tổ chức và nâng cao năng lực; thực hiện một số dịch vụ bảo vệ trẻ em; vận động nguồn lực và hợp tác quốc tế.

 

Ảnh UNICEF

 

 

Theo Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam, trong những năm qua, Hội đã phát triển các cơ sở ở 25 tỉnh thành, phát triển đước 6 Hội cấp tỉnh với 600 chi hội, 1 Câu lạc bộ nhà báo bảo vệ quyền trẻ em, Câu lạc bộ Kết nối trẻ em, 20 Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 hội viên. Các cấp hội của Hội vận động được trên 70 tỷ đồng với hơn 50.000 trẻ em, hàng trăm gia đình và hàng nghìn bậc cha mẹ, cán bộ xã/phường, thầy cô giáo được hưởng lợi từ các dự án.

Ngoài ra thông qua hệ thống truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình, mạng thông tin Trung ương và địa phương) đã góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em cho mọi người dân.

Hội đã triển khai một số mô hình dịch vụ bảo vệ quyền của các nhóm trẻ yếu thế cần bảo vệ đặc biệt như: Trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ bị rối nhiểu tâm trí, tự kỷ; trẻ khuyết tật, trẻ có nguy cơ bị bạo hành, bị xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật… Hội đã đưa ra các chính kiến đề xuất kiến nghị và tham gia xử lý khoảng 250 vụ việc vi phạm quyền trẻ em tiêu biểu như vụ cháu Hào Anh ở Cà Mau, vụ xâm hại tình dục trẻ em (cháu Y 12 tuổi) ở TP. HCM buộc kẻ xâm hại phải ra tòa và chịu hình phạt 12 năm tù…Thông qua đó được người dân, trẻ em tin cậy, gửi gắm những tâm tư và nguyện vọng trong việc giải quyết các yêu cầu, vướng mắc trong việc thực hiện quyền của mình.

Hội cũng hợp chặt chẽ với Mạng Quyền trẻ em (CRnet) trong nghiên cứu và phản biện các chính sách với Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để tham gia giám sát, đánh giá về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008 – 2010; Tham gia xây dựng và giới thiệu với Uỷ ban quyền trẻ em (CRC) của Liên hợp quốc về “Báo cáo bổ sung về thực hiện Công ước Quyền trẻ em” cùng với Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG) nhân Chính phủ trình Báo cáo thực hiện Công ước quyền trẻ em lần thứ 3 – 4 năm 2012, lần 5-6 năm 2017; góp ý kiến vào Đề án thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên; góp ý tiêu chí để xác định Hội xã hội – nhân đạo, Hội xã hội – nghề nghiệp.

Thời gian tới, trước tình hình mới cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn  đòi hỏi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các thành viên của Hội phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được các mục tiêu đề ra.

Cụ thể Hội sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên nghiệp bảo vệ quyền trẻ em trong các lĩnh vực hoạt động của Hội BVQTE Việt Nam; đóng góp ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn Luật trẻ em nhằm tạo môi trường pháp lý phát huy vai trò của Hội BVQTE đối với thực hiện và giám sát việc thực hiện luật Trẻ em. Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy chuyên trách; tăng cường sự phối hợp hoạt động với các cơ quan chuyên môn, cơ quan truyền thông, tổ chức xã hội, CRnet, NGOs trong nước, nước ngoài, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, cá nhân… nhằm thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, vận động nguồn lực; kết nối mạng lưới, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; nghiên cứu vận động chính sách; phát triển tổ chức và cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực, dịch vụ chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em.