Đổi mới nội dung, bám sát thực tiễn
Các Website khác - 03/01/2006

Đổi mới nội dung, bám sát thực tiễn

TT - Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hóa năm 2006, do Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương tổ chức tại Hà Nội đã khai mạc sáng 2-1-2006, với hơn 400 đại biểu ở 64 tỉnh, TP trong cả nước và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương đến dự.

Ông Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương, chủ trì hội nghị. Hội nghị xác định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội.

Nghị quyết của đại hội với nhiều nội dung to lớn là bước ngoặt quan trọng trong đổi mới tư duy và thực tiễn của Đảng, có tác động không nhỏ đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta.

Phương hướng của công tác tư tưởng - văn hóa trong thời gian tới là phải nắm bắt và phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng giữ vững môi trường chính trị, xã hội ổn định, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng - văn hóa theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra.

TTXVN