Giữ hồn cồng chiêng
Các Website khác - 10/03/2006

TT - Đã hơn 65 tuổi song ngày ngày già làng Hồ Văn Dinh (người dân tộc Cadong, thôn 3, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn mang cồng chiêng lên nương để tranh thủ truyền nghề lại cho con cháu, thanh niên trong làng giữa những lúc nghỉ ngơi.

Già làng Hồ Văn Dinh là một người sử dụng cồng chiêng xuất sắc, từng nhận được nhiều giải thưởng ở huyện Bắc Trà My.

Già làng Hồ Văn Dinh hãnh diện nói: “Người Cadong chúng tôi cũng như các dân tộc anh em khác ở Tây nguyên đều học đánh cồng chiêng, sống với cồng chiêng, biết giữ hồn cho cồng chiêng ngay từ thuở nhỏ, trước cả học cái chữ”.

NGUYỄN CÔNG THÀNH