Khởi công trùng tu Khổng tử miếu giai đoạn II
Các Website khác - 23/09/2005

TTO - Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An - ông Nguyễn Chí Trung - cho biết các cán bộ bảo tồn Hội An đang khảo cổ toàn bộ mặt bằng di tích để định vị các hạng mục nhằm thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích Khổng Tử Miếu (tọa lạc tại Phường Cẩm Phô).

Cùng với việc sửa chữa tường rào, cầu bán nguyệt, hồ thả sen, điểm quan trọng là phục hồi các thành phần đã mất hoàn toàn như cổng tam quan, trụ biểu (3 cổng, 4 trụ), bức bình phong, sân tiền đình và tượng Khổng Tử trên tinh thần bảo tồn tối đa các thành phần nguyên gốc.

Một khu Nhà rộng 600m2 cùng hệ thống cơ sở hạ tầng cũng được xây dựng mới để phục vụ hoạt động khuyến học, khuyến tài đồng thời có nơi để du khách nghỉ chân khi đến tham quan di tích này.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định chi 5 tỷ đồng (dự toán: 6,2 tỷ) từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2005 cho công tác trùng tu.

Năm 2004, di tích Khổng Tử Miếu đã hoàn tất trùng tu Chánh điện và hậu điện (giai đoạn I) với tổng giá trị hơn 740 triệu đồng, trong đó, Quỹ Đại sứ quán Canada tại VN hỗ trợ 41%.

HOÀNG DUY