Không "gái" này thì sẽ có "gái" khác
Các Website khác - 31/07/2008
                                                   
Ảnh: H.Kim
Đó là câu nói vui khi biết Sân khấu Phú Nhuận vừa vuột mất hợp đồng với tiểu thuyết Xin lỗi, em chỉ là con đĩ, bèn quay sang chuẩn bị dựng vở Kỹ nghệ lấy Tây.

Thật ra quyển tiểu thuyết trên dù kể chuyện một "cô gái bao" nhưng lại rất trong sáng và nhân văn. Còn Kỹ nghệ lấy Tây thì tác giả Lê Chí Trung nuôi ý đồ chuyển thể đã lâu rồi, từ tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, nhưng do bận hoàn thành vở Nước mắt người điên cùng với tác giả Lê Bình nên đành khất lại. Nay Giám đốc Hồng Vân nhất quyết làm cho xong, thử xem tác phẩm Việt Nam và Trung Quốc ai sẽ nhanh tay và ăn khách hơn. Được biết thêm, NSND Doãn Hoàng Giang sẽ là đạo diễn cho vở này, vì ông và Lê Chí Trung đã có duyên từ Số đỏ (ảnh), thành công rực rỡ, mở đầu cho một xu hướng kịch chuyển thể từ văn học của Sân khấu Phú Nhuận như Chị Dậu, Bỉ vỏ, Chí Phèo...

H.Kim