Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm chủ tịch Hội Nhạc sĩ
Các Website khác - 25/08/2005

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm chủ tịch Hội Nhạc sĩ

TT - Sáng qua (24-8), Đại hội Hội Nhạc sĩ VN đã bế mạc. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 10 thành viên, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được bầu làm chủ tịch hội.

Các phó chủ tịch là nhạc sĩ Tôn Thất Lập, nhạc sĩ An Thuyên; chủ tịch hội đồng nghệ thuật là nhạc sĩ Trọng Bằng; nhạc sĩ Trần Long Ẩn làm trưởng ban kiểm tra. Các nhạc sĩ: Phó Đức Phương, Quang Thọ, Linh Nga Niek Đam, Trọng Đài và Thế Bảo là ủy viên.

NGUYỆT ÁNH