Đà Nẵng: Gần 63% người đang được quản lý sau cai có việc làm
Báo Tiếng chuông - 04/04/2017
Tính đến giữa tháng 3/2017, TP. Đà Nẵng có 669 người trong diện quản lý sau cai, 590 người đang được quản lý. Trong đó, có 370/ 590 người có việc làm, chiếm 62,7%. Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Đà Nẵng, trong 590 người đang quản lý sau cai, hiện có 567 người đủ điều kiện phân loại, 66,4% đã có tiến bộ với 384 người; 120 người chưa tiến bộ, chiếm 22,3% và 63 người có nguy cơ tái nghiện, chiếm 11,3%.
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP. Đà Nẵng cho biết, gần 63% người đang được quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố có việc làm.

 

Kiểm tra sức khỏe cho học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng

 

Thời gian qua, để theo dõi, giúp đỡ, giáo dục và có những biện pháp hỗ trợ, hàng tháng các địa phương có người đang được quản lý sau cai đều tổ chức kiểm danh, kiểm diện, thực hiện xét nghiệm ma túy đột xuất đối với những trường hợp có nguy cơ tái nghiện. Cuối quý, Ban chỉ đạo xã, phường cùng cán bộ đoàn thể được phân công theo dõi, giúp đỡ, giáo dục người sau cai nghiện tiến hành họp, kiểm điểm, nhận xét về quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của người sau cai nghiện nhằm có biện pháp quản lý tốt, hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện ở người sau cai.