Đưa 4.500 lao động đi Hàn Quốc làm việc
Các Website khác - 21/08/2005

Theo Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau 1 năm thực hiện, Việt Nam đã đưa được 4.500 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình cấp phép mới.

Nhìn chung, số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc được phía chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá tốt về trình độ tay nghề, tác phong làm việc.

Gần đây, do yêu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam của các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc gia tăng, tiến độ đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc nhanh hơn trước đây. Mỗi tháng, Trung tâm lao động ngoài nước đưa gần 1.000 lao động đi Hàn Quốc; dự kiến trong tháng 8 sẽ có 1.200 lao động Việt Nam được đưa sang Hàn Quốc làm việc.

Theo Luật cấp phép mới của Hàn Quốc, người lao động chỉ tốn chi phí ban đầu 699 USD nhưng có thu nhập cao, bình quân trên 1.000 USD/tháng trở lên.

Theo TTXVN