Hủy 195 bằng tốt nghiệp trung cấp nghề
Các Website khác - 11/07/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Theo đó, Trường trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam bộ phải thu hồi 571 bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật bậc 3/6 và 3/7 của số học sinh chưa đến nhận, nộp về Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để xử lý theo qui chế; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có quyết định xử lý những khuyết điểm và sai phạm trong việc liên kết đào tạo của Trường trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam bộ với Trường cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Theo đó, Trường trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam bộ phải thu hồi 571 bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật bậc 3/6 và 3/7 của số học sinh chưa đến nhận, nộp về Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để xử lý theo qui chế; ra thông báo hủy 195 bằng tốt nghiệp công nhân kỹ thuật đã cấp cho học sinh không đúng qui định.

Theo TT