“Khát” đội ngũ bác sĩ chuyên ngành phục hồi chức năng
Các Website khác - 08/10/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác PHCN còn rất thiếu, trung bình mỗi tỉnh chỉ có 4-5 bác sĩ và 21 kỹ thuật viên chuyên khoa PHCN. Trang thiết bị cho chuyên ngành này cũng rất lạc hậu và thiếu.

 

Quá thiếu bác sĩ chuyên ngành phục hồi chức năng. Đó là thông tin đưa tại hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến về chuyên ngành phục hồi chức năng (PHCN)” do Bộ Y tế tổ chức ngày 6/10.

Hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác PHCN còn rất thiếu, trung bình mỗi tỉnh chỉ có 4-5 bác sĩ và 21 kỹ thuật viên chuyên khoa PHCN. Trang thiết bị cho chuyên ngành này cũng rất lạc hậu và thiếu.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác PHCN, Bộ Y tế sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho chuyên ngành này. Theo đó phấn đấu đến năm 2010 thành lập được Viện PHCN T.Ư, 70% số tỉnh, thành phố có bệnh viện điều dưỡng- PHCN, 100% BVĐK tuyến tỉnh có khoa Vật lý trị liệu- PHCN.

 

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết hiện cả nước có 37 bệnh viện điều dưỡng - PHCN, 100% bệnh viện tuyến T.Ư, 92% bệnh viện tuyến tỉnh và khoảng 35% bệnh viện tuyến huyện có khoa Vật lý trị liệu- PHCN. Công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện này đạt 92,14%.

Theo TP